Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych, skarbowych oraz wykroczeń. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego, obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym wszystkich instancji, reprezentację w postępowaniu wykonawczym oraz reprezentowanie interesów pokrzywdzonych -występowanie w charakterze oskarżycieli posiłkowych i/lub prywatnych na każdym etapie postępowań. 

Zespół Kancelarii oferuje pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego polegająca na zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych czy też sporządzani pism procesowych na zlecenie klientów bądź doradztwie prawnym w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego

Zespół Kancelarii oferuje pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego obejmującą doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sprawach m. in. o rozwód, alimenty, ustalenia miejsca pobytu dziecka, ustalenia kontaktów z małoletnim, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.

RODO

Oferujemy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych, w tym kompleksowe wdrożenie RODO (ang. GDRP), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.