Adwokat Rafał Grabowski, założyciel Kancelarii, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobył podczas pracy w charakterze asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku oraz w trójmiejskich kancelariach adwokackich. Zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego, posiada także bogate doświadczenie w zakresie prawa karnego i rodzinnego.

Adwokat Bartosz Grube , członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego broniąc pracę magisterską w Katedrze Kryminalistyki. Pełnomocnik procesowy i obrońca w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych toczących się przed sądami na terenie całego kraju. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach prawa karnego materialnego i procesowego, prawa medycznego i szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego.